Arbejdsmiljø

Sådan sætter du fokus på trivsel på arbejdspladsen

Når du har en arbejdsplads, er det meget vigtigt, at dine medarbejdere trives.

Sådan sætter du fokus på trivsel på arbejdspladsen

Når du har en arbejdsplads, er det vigtigt, at dine medarbejdere trives. Trives de ikke, kan det medføre højere sygefravær, eller at du ikke kan holde på medarbejderne. Det kan være dyrt, uanset hvad det medfører. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Vi giver dig her gode råd til, hvordan du sætter fokus på trivsel på din arbejdsplads.

 

Anerkendelse er vigtigt for trivslen på arbejdspladsen

Når du har medarbejdere, der udfører forskellige opgaver for din virksomhed, har de brug for anerkendelse. De ved måske ikke altid, om det er godt nok, hvad de laver. Det kan skabe en masse tvivl og frustrationer i dagligdagen.

Anerkendelse er en rigtig god metode til at øge trivslen på arbejdspladsen. Det giver medarbejderne en indikation af, at de faktisk gør noget godt for virksomheden. Det er en vigtig faktor, når det kommer til trivsel.

Anerkendelse kan både komme fra kolleger og ledere. Det er vigtigt, at medarbejderne modtager anerkendelse fra begge parter. Det kan derfor være en fordel at gøre anerkendelse mellem kolleger og leder til en aktiv del af kulturen i virksomheden.

 

Gør arbejdet meningsfuldt for medarbejderen

Anerkendelse er dog ikke nok til at forbedre trivslen på arbejdspladsen. Det er vigtigt for medarbejdere, at deres arbejde giver mening. Der skal være et formål med, at lige præcis denne opgave blive udført. Føler medarbejderen ikke, at der er en mening med arbejdet, kan det påvirke trivslen negativt.

Medarbejderne føler måske ikke, at de er en aktiv del af virksomheden, da der ikke er en højere mening med at udføre de givne opgaver. Det kan skabe en dårlig trivsel, som kan gøre, at medarbejderne ikke har den store lyst til at udføre arbejdet effektivt.

Det er vigtigt at slå til her. Som leder skal du sørge for at gøre alle medarbejdernes arbejde meningsfuldt. Det er ligegyldigt, om der er tale om regnskabsmedarbejderen, der taster tal ind, eller rengøringsassistenten, der sørger for, at kontoret er rent.

Der er mange måder at gøre et arbejde meningsfuldt på. Det kan dog være svært at få kommunikeret ud til medarbejderen, at deres arbejde er vigtigt for virksomheden.

Du kan tænke på, hvordan situationen ville være, hvis vedkommende ikke udførte opgaven. Hvad ville der så ske? Ud fra det kan du gøre arbejdet meningsfuldt for medarbejderen.

 

Skab udviklingsmuligheder for dine medarbejdere

Når du skal sætte fokus på trivsel, er det vigtigt at gøre det klart for medarbejderne, at der er udviklingsmuligheder. Vi mennesker er ikke så gode til at stå i stampe og lave det samme resten af vores liv. Det gælder både i privaten og på arbejdspladsen.

Som leder skal du åbne op for, at medarbejderne kan udvikle sig på din arbejdsplads. Det behøver ikke nødvendigvis være muligheden for en forfremmelse, men det kan være en løsning. Der findes dog mange andre måder at skabe udviklingsmuligheder på for dine medarbejdere.

Udvikling kan også bestå i at lære nye ting og få nye kompetencer. Udvikling kan derfor være muligheden for at komme på kurser enten internt i virksomheden eller hos eksterne arrangører. Det kan også være en form for efteruddannelse. Udvikling kan også bestå i, at der er mulighed for at flytte rundt i de forskellige afdelinger i virksomheden.

Det vil være meget forskelligt fra person til person og stilling til stilling, hvad der er en udviklingsmulighed. Du er selvfølgelig nødt til at blive klogere på, hvad der kan motivere den enkelte medarbejder og skabe bedre trivsel. Derudover skal du også kigge på, hvad der giver mening i den enkelte stilling.

 

Trivsel påvirkes af andre faktorer – tænk i forskellige baner

Der er mange forskellige måder at sætte fokus på trivsel. Du skal dog tænke på, at der er andre faktorer, der kan påvirke trivslen på arbejdspladsen. Det kan for eksempel være effektivitet på arbejdspladsen. En forbedret effektivitet kan give en bedre trivsel.

Det kan også være et bedre arbejdsmiljø, der er med til at give en bedre trivsel for dine medarbejdere. Der er mange forskellige indirekte veje til at forbedre trivslen på arbejdspladsen. Du kan derfor med fordel tænke i flere forskellige baner. Ved at sætte ind på flere forskellige områder kan du skabe en synergi af forbedret trivsel. En genvej til at forbedre arbejdsmiljøet i åbne kontorer kan være en telefonboks.

 

Fokus på bedre trivsel kan sænke sygefraværet

Afslutningsvist vil vi nævne, hvor vigtigt det er, at du sætter fokus på dine medarbejderes trivsel. Har dine medarbejdere det ikke godt på arbejdspladsen, kan det påvirke dem både fysisk og psykisk. Det kan medføre et højere sygefravær.

Kan du se en tendens til, at der er et højt sygefravær på din arbejdsplads, kan det blandt andet være dårlig trivsel. Ved at gøre en dedikeret indsats kan du dog vende denne tendens.

Trivsel på arbejdspladsen kan gøre mere ved os mennesker, end vi lige går og tror. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer dine medarbejderes trivsel på arbejdspladsen. Med ovenstående trin kan du mindske sygefraværet og skabe en god arbejdsplads, hvor dine medarbejdere har lyst til at arbejde.

Skriv dig op, og følg med i MuteBox