Arbejdsmiljø

Sådan sikrer du et godt arbejdsmiljø på dit kontor

Når du har en arbejdsplads, har du typisk ansvaret for flere ansatte.

Sådan sikrer du et godt arbejdsmiljø på dit kontor

Når du har en arbejdsplads, har du typisk ansvaret for flere ansatte. Det er lidt af et ansvar. Du skal nemlig sikre dig, at dine medarbejdere trives på arbejdspladsen. Men hvordan får du et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

I dette indlæg kigger vi nærmere på, hvordan du kan skabe et bedre arbejdsmiljø. Læs med, og bliv inspireret til, hvordan du får et bedre arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

 

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø kan umiddelbart virke som et vidt begreb. For hvad er et godt arbejdsmiljø egentlig? Når vi taler om arbejdsmiljøet som helhed, er der flere forskellige faktorer, der kan påvirke det. Der er både de fysiske og psykiske faktorer, der er afgørende for, om der er tale om et godt arbejdsmiljø.

Kigger vi først nærmere på de fysiske faktorer, kan det være det fysiske arbejdsmiljø, der bidrager til at godt arbejdsmiljø. Det kan blandt andet være, at der er sørget for et godt indeklima og masser af naturligt lysindfald. Det kan også være, at der er sørget for at sænke støjgener på forskellige måder.

Et godt arbejdsmiljø kan også blive påvirket af selve indretningen af kontoret. Det kan for eksempel være i forhold til kontorinventar, teknisk udstyr og redskaber, der er til rådighed.

Når det gælder de fysiske faktorer, bør der også være fokus på kroppens fysik. Medarbejdernes fysiske velbefindende er også med til at påvirke arbejdsmiljøet. Det kan være i forhold til arbejdsstillinger, arbejdsmetoder og så videre.

Det var nogle af de fysiske faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet. Kigger vi på de psykiske faktorer, kan det være ensartede arbejdsopgaver, fokus på fejl, for meget styring og stramme deadlines, der påvirker arbejdsmiljøet. Det kan også være sociale faktorer som for eksempel kolleger.

Når vi taler om de psykiske faktorer, kan arbejdsmiljøet også påvirkes af medarbejdernes privatliv. Det kan for eksempel være pres fra familien, boligsituation, transport til og fra arbejde, fritid og venner.

Det viser tydeligt, at der er mange forskellige aspekter, der kan påvirke arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Det er derfor ikke nogen overraskelse, at der er mange arbejdsgivere, der har svært ved helt præcist at finde ud af, hvor de skal tune ind for at skabe et godt arbejdsmiljø.

 

Sæt fokus på dine medarbejders glæde på arbejdspladsen

Når du skal skabe et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du ser det med medarbejdernes briller. Du vil højst sandsynligt ikke forbedre arbejdsmiljøet særlig meget, hvis du kun tager udgangspunkt i, hvad du tror vil skabe et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Du er nødt til at spørge til, hvordan du kan skabe et godt arbejdsmiljø for dem. Det kan selvfølgelig være svært for dine medarbejdere at svare på sådan lige på stående fod. Du kan dog også vælge at spørge på en anden måde.

Du kan få medarbejderne til at pege dig i en retning. Det skal forstås sådan, at du skal få medarbejderne til at ytre, hvor der kunne være plads til forbedringer. Derfra er det nemmere at komme med forslag eller eventuelt spørge medarbejderne om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres.

Der er forskellige måder, du kan gribe det an på. Du kan rent fysisk snakke med dine medarbejdere om, hvad de mener et godt arbejdsmiljø er for dem. Har du mange medarbejdere, kan det dog blive en længerevarende proces.

Alternativt kan du lave en spørgeskemaundersøgelse. Hvis du vælger at gøre svarene anonyme, vil der også være større sandsynlighed for, at folk svarer ærligt på det. Det kan betyde, at du får noget konkret, som er langt mere brugbart. Det kan være den tilgang, der rent faktisk hjælper dig med løsninger, der kan skabe et godt arbejdsmiljø.

 

Invester i et godt arbejdsmiljø – for virksomhedens og medarbejdernes skyld

Vælger du at lave en undersøgelse eller snakke med dine medarbejdere, er det vigtigt, du også bruger resultaterne til noget. Ellers vil det hele være spildt.

Du kan få et godt arbejdsmiljø, hvis du netop nærstuderer, hvad det er for nogle tanker, dine medarbejdere har om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Ud fra det kan du nemlig investere i de rigtige løsninger, som netop vil give et godt arbejdsmiljø.

Der kan være mange forskellige ting, der skal gribes fat i. Det kan for eksempel være, at mange medarbejdere synes, der er for meget larm på kontorerne. Det kan også være, at de ønsker bedre kontormøbler, der er ergonomisk korrekte.

Uanset hvad dine medarbejdere har af idéer, er det vigtigt, du lytter til dem. Det har sikkert krævet lidt tilløb at ytre deres mening om, at arbejdsmiljøet kunne forbedres. Du er derfor nødt til at belønne dem med det, der rent faktisk kan være med til at skabe en bedre arbejdsplads.

Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal investere i alle forslagene. Det skal selvfølgelig kunne hænge sammen økonomisk. Det kan være en fordel at investere i de ting, som medarbejderne mener påvirker deres dagligdag på arbejdspladsen mest.

Derudover er det en god idé, at du kommunikerer forløbet ud til medarbejderne. Du kan med fordel anerkende deres forslag om at få et bedre arbejdsmiljø, men ærligt fortælle, at det ikke er alle ting, der er råd til i første omgang. Det viser, at du er villig til at investere i et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Giv dine medarbejdere et bedre arbejdsmiljø med den perfekte telefonboks til kontor.

En investering i et godt arbejdsmiljø er selvfølgelig en fordel for dine medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø kan nemlig være med til at skabe arbejdsglæde. Arbejdsglæde er vigtigt på en arbejdsplads. Det skaber nemlig loyale medarbejdere, der føler sig som en aktiv del af virksomheden. Det betyder, at de sammen med dig vil arbejde effektivt mod gode resultater.

Der er derfor rigtig mange positive eftervirkninger af at investere i et godt arbejdsmiljø. Det er godt for dine medarbejdere og din virksomhed.

 

 

Har I et dårligt arbejdsmiljø? Stil dig selv 5 spørgsmål og find ud af det

Er du i tvivl, om I har et dårligt arbejdsmiljø? Eller ved du bare ikke helt, hvor du skal sætte ind for at gøre det bedre?

I en travl hverdag kan det være svært at opfange, hvorvidt jeres arbejdsmiljø og godt eller dårligt. Og er du leder, kan det være svært at have fingeren på pulsen, fordi du måske ikke ser eller hører det, der faktisk opleves og snakkes om på kontoret.

Her er 5 tegn på, at der er plads til forbedringer på arbejdspladsen:

 1. Der er generelt stor udskiftning af medarbejdere. Hvis jeres medarbejdere som udgangspunkt ikke bliver længe på arbejdspladsen, er det et tydeligt tegn på, at der er plads til forbedring.
 2. I har mange (og måske lange?) sygemeldinger. Hvis det er en tendens, at flere ansatte ofte har sygedage, kan det være et tegn på, at I har et dårligt arbejdsmiljø.
 3. Er teamwork lidt en udfordring at få til at fungere? Hvis I ofte har samarbejdsproblemer og konflikter internt, er det et tydeligt symptom på et dårligt, psykisk arbejdsmiljø.
 4. Døjer I med koncentrationen sidst på dagen? Så kan det være et tegn på, at der er plads til forbedringer helt fysisk. Måske er jeres udstyr for dårligt, måske er det luften, lyset eller et for højt støjniveau, der gør det.
 5. Udføres mange opgaver under stress? Hvis en medarbejder ofte føler sig meget tidspresset og har alt for stramme deadlines, har det en stor negativ effekt på det psykiske miljø. 

Kunne du nikke genkende til noget af det?

Måske kunne du genkende det hele? Eller måske kunne du nikke ja til bare et par af spørgsmålene? Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at I har en dårlig arbejdsplads – men det er helt sikkert et tegn på, at der er plads til forbedring.

Men hvor sætter man lige ind?

Det kan være en stor mundfuld at skabe en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, for det er både psykiske og fysiske faktorer, der er afgørende. Begge dele er essentielle, og både de psykiske såvel som fysiske forhold, der omgiver os så mange timer hver dag har en stor effekt på, hvordan vi har det – og dermed, hvordan vi præsterer både på arbejdet og i hjemmet.


Lad os lige opsummere: 10 tips til et bedre arbejdsmiljø

 1. Et godt arbejdsmiljø kræver både en psykisk og social indsats.
 2. Et godt arbejdsmiljø giver gladere og sundere medarbejdere – og det kan ses på bundlinjen.
 3. Det fysiske arbejdsmiljø er vigtigt, og her skal der være fokus på indretning, kontorinventar, teknisk udstyr og så videre.
 4. Det er vigtigt at bevæge sig – både ved at skifte arbejdsstillinger og arbejdsmetode.
 5. Indeklima og naturligt lysindfald er med til at give bedre fysiske forhold på arbejdspladsen.
 6. Støj er en kæmpe stressfaktor, og derfor er det vigtigt at forebygge både støj og baggrundsstøj mest muligt.
 7. Ensartede arbejdsopgaver, fokus på fejl (fremfor fremgang eller godt arbejde), for meget styring og stramme deadlines såvel som sociale relationer er med til at skabe en dårligere psykisk arbejdsmiljø.
 8. Skab forbedringer ved at se det hele fra dine ansattes perspektiv – og lyt til dem, når de har forslag og ønsker til forbedringer.
 9. Lav et spørgeskema, dine ansatte kan svare på anonymt, eller tag snakken med dem selv – det er op til dig og dine ansatte, hvad I føler jer mest trygge ved. Du kan også lave en forslagskasse på jobbet, hvor man kan komme med forslag løbende.
 10. Tag de forslag, du får, alvorligt. Der er en grund til, dine ansatte har foreslået det – og et godt psykisk arbejdsmiljø skaber du blandt andet, når dine ansatte føler sig set og hørt.

 

Få adgang til vores forskningsrapport